Textversion
StartpaginaVanaf 201420132012201120102009200820072006FORMULIERENTE KOOPCONTACT

Algemeen:

Startpaginafaillissementsdossier.be:Vanaf 2014 maakt B. Quanjard gebruik van het curatorenportaal op de website faillissementsdossier.be.

Voortaan kunt u op voornoemde website terecht waar U éénmalig gratis moet registreren. Vervolgens zoekt U op naam of ondernemingsnummer van het faillissement.

Op de pagina van het faillissement vindt U een historiek over de gefailleerde met onderaan de pagina links naar beschikbare documenten.

De faillissementen die B. Quanjard zelf in beheer heeft zullen op deze site nog vermeld worden onder het jaar 2014 doch enkel met de naam van het faillissement. U hoeft enkel op de naam van het faillissement te klikken om doorverwezen te worden naar alle info over het faillissement op faillissementsdossier.be.

Verdere info kunt U steeds aanvragen via onze contactpagina.

ALGEMEEN:Op deze site kunt U de belangrijkste procedurestukken sedert 2006 terugvinden in faillissementen die door B. QUANJARD in zijn hoedanigheid van curator worden beheerd.

De originelen van deze stukken werden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Het betreft voornamelijk volgende stukken:

*Faillissementsvonnis;
*Inventaris;
*Pv's van Nazicht der schuldvorderingen;
*Financiële verslagen;
*Verzoekschriften tot Sluiting;
*Eindafrekeningen en wijze van verdeling;
*Vonnis Sluiting Faillissement;
...

U klikt op het jaartal, vervolgens zoekt u de naam van het faillissement (alfabetisch gerangschikt), waaronder U de beschikbare documenten kunt aanklikken om in te kijken.

Voor speciefieke vragen over een bepaald faillissement kunt U altijd terecht op onze
» contactpagina.

Voor algemene info over de faillissementsprocedure kunt U terecht op
» www.bankruptcy.be.

B. QUANJARD
advocaat-curator
Adm. De Boisotstraat 20
2000 Antwerpen
TEL: 03/216.35.36
FAX: 03/216.18.12
MAIL:
» benjamin.quanjard@skynet.be