Textversion
StartpaginaFORMULIERENTE KOOPCONTACT

Algemeen:

Startpagina

Belanrijke recente info:


Faillissement Malle's Huis:

BVBA Malle's Huis werd op 30/03/2017 failliet verklaard en B. Quanjard werd aangesteld als curator. Er werd vastgesteld dat er meerdere klanten bestellingen hadden geplaatst en voorschotten hebben betaald. Deze klanten worden verzocht zich via mail of » via de contactpagina op deze site de gegevens omtrent hun bestelling door te geven. Het Verkoopkantoor van de NV Moyersoen zal nakijken of deze bestellingen nog voorradig zijn en u verder informeren omtrent de mogeijkheden.

Laatste Nieuws:

Winkeluitverkoop voorzien op 29-30/04 en 06-07/05: Voor verdere info: » KLIK HIER

ALGEMEEN:


Sedert 1 april 2017 moeten schuldeisers van faillissementen hun aangifte van schuldvordering indienen via het Centraal Register Solvabiliteit (zie www.regsol.be). U komt op deze site door
» hier te Klikken. U volgt verder de instructies op deze site.

Als belanghebbende schuldeiser kunt U in de faillissementen die door B. Quanjard worden beheert als curator, via de
» contactpagina van deze site volgende stukken opvragen:

*Faillissementsvonnis;
*Inventaris;
*Pv's van Nazicht der schuldvorderingen;
*Financiële verslagen;
*Verzoekschriften tot Sluiting;
*Eindafrekeningen en wijze van verdeling;
*Vonnis Sluiting Faillissement;
...

Deze stukken worden U via mail in PDF formaat toegezonden. De originelen van deze stukken liggen ter inzage op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, Afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20.

U kunt ook specifieke vragen of toelichting vragen.


Voor basisinformatie over faillissementen kunt terecht op » faillissementsdossier.be.

Voor algemene info over de faillissementsprocedure kunt U terecht op
» www.bankruptcy.be.


B. QUANJARD
advocaat-curator
Adm. De Boisotstraat 20
2000 Antwerpen
TEL: 03/216.35.36
FAX: 03/216.18.12
MAIL:
» benjamin.quanjard@skynet.be