Textversion
StartpaginaVanaf 201420132012201120102009200820072006FORMULIERENTE KOOPCONTACT

Algemeen:

StartpaginaALGEMEEN:


De eerder via deze site beschikbare stukken worden vanaf 1/01/2017 verwijderd daar geopteerd wordt voor volgende handelswijze:

Voortaan kunt U als belanghebbende schuldeiser in een faillissement via de
» contactpagina van deze site volgende stukken opvragen:

*Faillissementsvonnis;
*Inventaris;
*Pv's van Nazicht der schuldvorderingen;
*Financiële verslagen;
*Verzoekschriften tot Sluiting;
*Eindafrekeningen en wijze van verdeling;
*Vonnis Sluiting Faillissement;
...

Deze stukken worden U via mail in PDF formaat toegezonden. De originelen van deze stukken liggen ter inzage op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, Afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20.

U kunt ook specifieke vragen of toelichting vragen.


In faillissmenten met veel schuldeisers kan er nog voor gekozen worden om deze stukken ook beschikbaar te stellen via » www.faillissementsdossier.be . De schuldeisers zullen hierover dan in een eerste rondschrijven geinformeerd worden met verzoek de info op deze site te volgen.

Op faillissementsdossier.be dient U éénmalig gratis te registreren. Vervolgens zoekt U op naam of ondernemingsnummer van het faillissement. Op de pagina van het faillissement vindt U een historiek over de gefailleerde met onderaan de pagina links naar beschikbare documenten.Voor algemene info over de faillissementsprocedure kunt U terecht op
» www.bankruptcy.be.


B. QUANJARD
advocaat-curator
Adm. De Boisotstraat 20
2000 Antwerpen
TEL: 03/216.35.36
FAX: 03/216.18.12
MAIL:
» benjamin.quanjard@skynet.be